Home

 

 

Podľahnite moci originálnej chuti a objavte v sebe chuť života so Spiš ORIGINAL.

Podľahnite moci originálnej chuti a objavte v sebe chuť života so Spiš ORIGINAL.

tajo

Podľahnite moci originálnej chuti a objavte v sebe chuť života so Spiš ORIGINAL.

mstvo originálnej chuti

História

Spiš počas stáročí patril k najvyspelejším regiónom strednej Európy z hľadiska hospodárskeho, spoločenského i kultúrneho. Dnes je známy historickými pamiatkami, neporušenou panenskou prírodou, ovocinárskou a liehovarníckou tradíciou. Na území Spiša sa začal lieh vyrábať už v 12. storočí a jeho výrobou je región známy dodnes, predovšetkým v meste Stará Ľubovňa. V roku 1343 uhorský kráľ Ľudovít Veľký povýšil Ľubovňu na kráľovské mesto a udelil jej mnoho privilégií , medzi nimi aj výčapné právo – právo dorábať víno, variť pivo a páliť pálenku. Od tých čias je „pálenka“ súčasťou Spiša.

To najlepšie zo Spiša Vám prinášame v podobe produktov Spiš Originál. Vychutnajte si Tajomstvo originálnej chuti.

Administratívna mapa Spiša z roku 1802.

PORTFÓLIO

Slivka

Hruška

Čerešňa

Marhuľa

Borovička

Darčekové balenie 8 miniatúr

Hruška v kartóniku

PRESS

11/2011 INBAR – Originálna zábava

12/2010 INBAR – Chuť zakázaného ovocia

11/2011 HORECA – Tekuté zlato

12/2010 HORECA – Takto chutí zakázané ovocie

6/2011 INBAR – Hriešne dobrá párty

4/2009 INBAR – Roztoč to s nami

GALÉRIA

SÚŤAŽE A AKCIE